Garantie.

 

Het gehele assortiment van Sportkleding24.nl voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Volgens de wet heb je recht op een goed product. In de wet staat dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Dat betekent dat je het product gedurende een bepaalde termijn op een normale manier moet kunnen gebruiken. Sportkleding24.nl hanteert hiervoor een garantietermijn van 1 maand. Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Sportkleding24.nl en de fabrikant. De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage of beschadiging niet onder de garantiebepaling.

Sportkleding24.nl doet er alles aan jou als klant hierin op de juiste manier te helpen. Bijna alle producten worden door mensenhanden in elkaar gezet waardoor het kan voorkomen dat er binnen korte tijd problemen ontstaan. Sportkleding24.nl geeft garantie op stiknaadproblemen die zich binnen redelijke termijn voordoen. 

Garantie voorwaarden
– Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant
– Indien een klacht gegrond is, beslist Sportkleding24.nl of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd
– Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. Bijvoorbeeld vochtige of vieze kleding wordt niet in behandeling genomen

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
• beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
• normale gebruiksslijtage;
 rafels / ladders in kleding;
• schade aan/defecte ritsen;
• beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• schade die is aangebracht door natuur, mens of dier

Alle klachten kunnen gemeld worden op [email protected]. Graag vragen we je de volgende instructies te volgen om je klacht zo spoedig mogelijk verholpen te zien worden:
* – in de e-mail moet tenminste vermeld staan: naam/ordernummer/uitleg van de klacht.
* – stuur een (gedetailleerde) foto van de klacht.

Wij nemen op basis van je melding zsm contact met je op om je verdere instructies te voorzien.

Verzendkosten Garantie
Indien de klacht gemeld is via het hierboven genoemde e-mailadres en vervanging is toegezegd dan zijn de retourkosten voor de klant, tenzij anders besloten door Sportkleding24.nl.

× Hoe kunnen wij u helpen?