Privacyverklaring.

 

Sport Brands United bv, gevestigd op Halve Maan 1b, 5855 ED  Well, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sportkleding24.nl is onderdeel van Sport Brands United bv, Halve Maan 1b, 5855 ED Well

Persoonlijke gegevens die wij verwerken
Sportkleding24.nl verwerkt uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze aan ons te verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en per telefoon
– Informatie over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaattype

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected] en wij zullen deze informatie verwijderen.
Voor welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Sportkleding24.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Behandeling van uw betaling
– Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure
– U kunt bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten
uit te voeren
– U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– U de mogelijkheid geven om een account
aan te maken
– U goederen en diensten te leveren
– Sportkleding24.nl analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Sportkleding24.nl beslist over zaken die (significante) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die genomen worden door computerprogramma’s of systemen, zonder dat er een persoon (bijvoorbeeld een Sportkleding24.nl-medewerker) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens
Sportkleding24.nl bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden
Sportkleding24.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze alleen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Sportkleding24.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of soortgelijke technieken, die we gebruiken
Sportkleding24.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Sportkleding24.nl maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.
Voor uitleg zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportkleding24.nl en heeft u recht op gegevensdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken de persoonlijke informatie die wij in uw computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportkleding24.nl wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, het Nederlandse College voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Sportkleding24.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of met [email protected].

× Hoe kunnen wij u helpen?